បញ្ជីសមាជិក

ទំព័រដើម បញ្ជីសមាជិក

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម,
សូម ចូលទៅទំព័រទំនាក់ទំនង
ឫទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោម
+(855) 23 880 795 / +(855) 17 566 678

ឈ្មោះ : លោកស្រី ឡេង ដាលី
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : លឹម សេង ហ៊្វូត
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក សាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : សមាជិកសាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : នាយិកា
ទូរស័ព្ទ : +855 12 735 001
អ៊ីម៉ែល :
អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខZ៩៣ ផ្លូវលេខBT៦៨ បុរីឈូកវ៉ា១ សង្កាត់គោករកា ខណ្ឌព្រែកព្នៅ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

ឈ្មោះ : លោកស្រី វ៉ាត ស្រីហួច
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : 70 ម៉ៃ (ខេមបូឌា)
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក សាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : សមាជិកសាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : ភាគហ៊ុននិក
ទូរស័ព្ទ : +855 12 755 721 / +855 93 755 721
អ៊ីម៉ែល :
អាសយដ្ឋាន : បុរីពិភពថ្មីចំការដូង ផ្ទះលេខ៨E0 ផ្លូវលេខ២៣ ថ្មី ខណ្ឌដង្កា រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

ឈ្មោះ : លោក សួស ចន្ថន
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : អសុី-ហូម ប្រាយ ឯ.ក
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក សាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : សមាជិកសាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : អភិបាល
ទូរស័ព្ទ : +855 92 267 888
អ៊ីម៉ែល :
អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ១៥ ផ្លូវបេតុង ភូមិត្រពាំងមាន សង្កាត់ក្រាំងធ្នង់ ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

ឈ្មោះ : ជំទាវ ចាន់ ធានី
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : បេនចារ៉ាន អ៊ែសេត មេនេចម៉ិន (ខេមបូឌា) ម.ក
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក ទីប្រឹក្សា
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : សមាជិកទីប្រឹក្សា
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ទូរស័ព្ទ : +855 85 688 855
អ៊ីម៉ែល :
អាសយដ្ឋាន : Morgan Tower ផ្ទះលេខ១២F ១៥ & ១៦ ផ្លូវសុភមង្គល ភូមិ១៤ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

ឈ្មោះ : លោកស្រី CECILE BEATRIX MARIE DAHOME
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : សិវែ ខូ អិលធីឌី
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក សាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : សមាជិកសាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : នាយិកាប្រតិបត្តិ
ទូរស័ព្ទ : +855 10 326 193 / +855 92 967 022 / +855 97 677 1274
អ៊ីម៉ែល :
គេហទំព័រ : www.seveaconsulting.com
អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ៥៤០ ឡូត៍ H២A & H៨A អគារ Aquation ផ្លូវកោះពេជ្រ ភូមិ ១៤ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

ឈ្មោះ : បណ្ឌិត អន ប៊ុនហាក់
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក ទីប្រឹក្សា
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : សមាជិកទីប្រឹក្សា
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ទូរស័ព្ទ : +855 12 922 322
អ៊ីម៉ែល :
គេហទំព័រ : www.maxima.com.kh
អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ២១AB ផ្លូវលេខ២៧១ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

ឈ្មោះ : លោក ឈិន គង់កុសល
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : អូរីច អុីនធើណេសិនណល ម៉ាឃីដ (ខេមបូឌា) ឯ.ក
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក សាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : សមាជិកសាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងអគ្គនាយក
ទូរស័ព្ទ : +855 86 772 842 / +855 17 300 490
អ៊ីម៉ែល :
គេហទំព័រ : www.auricinternationalmarkets.com.kh
អាសយដ្ឋាន : បុរីអគីដេរវីឡា២ ផ្ទះលេខ SHR១ ២៩ និង SHR១ ៣១ ផ្លូវលេខ២០០៤ សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

ឈ្មោះ : លោក ជាតិ រដ្ឋា
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : អេហ្សុនត្រេដ (ខេមបូឌា) ឯ.ក
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក សាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : សមាជិកសាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : ប្រធានក្រុមហ៊ុន
ទូរស័ព្ទ : +855 12 411 400 / +855 10 411 400
អ៊ីម៉ែល :
អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ៧ & ៨ ភូមិបាយ៉ាប សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

ឈ្មោះ : លោក នៅ វាសនា
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : វីហាត (ខេមបូឌា)​ ឯ.ក
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក សាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : សមាជិកសាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : អនុប្រធាន
ទូរស័ព្ទ : +855 10 479 222 / +855 12 679 222
អ៊ីម៉ែល :
គេហទំព័រ : vihat.com.kh
អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ៩ ផ្លូវណាគ្រី បុរីអ័រគីដេ សង្កាត់អូបែកក្អម ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

ឈ្មោះ : លោក ញឹក គាងសេង
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : ភី អិល វី អុិនវេសមេន
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក សាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : សមាជិកសាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : ប្រធាន
ទូរស័ព្ទ : +855 89 811 668
អ៊ីម៉ែល :
អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ១៨១៦ ផ្លូវហាណូយ(១០១៩)​ សង្កាត់ឃ្មួញ ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា