ចូលជាសមាជិក        |        ខ្មែរ    EN

បញ្ជីសមាជិក

ទំព័រដើម បញ្ជីសមាជិក

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម,
សូម ចូលទៅទំព័រទំនាក់ទំនង
ឫទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោម
+(855) 23 880 795 / +(855) 17 566 678

ឈ្មោះ : លោក ឈី ឡាយ
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : អេកូ ផ្លេន ឯ.ក
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក សាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : សមាជិកសាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : អគ្គនាយក
ទូរស័ព្ទ : +855 17 252 508
អ៊ីម៉ែល :
អាសយដ្ឋាន : ផ្លូវលំ ភូមិស្វាយចេក សង្កាត់គោករកា ខណ្ឌព្រែកព្នៅ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

ឈ្មោះ : លោកស្រី អុឹង ស៊ូទាង
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : ក្រុមហ៊ុនមេធាវី មេត្តា
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក សាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : សមាជិកសាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : ស្ថាបនិក និងមេធាវី
ទូរស័ព្ទ : +855 93 300 988
អ៊ីម៉ែល :
អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ១៥G ផ្លូវលេខ១១៨ សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូទី៣ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

ឈ្មោះ : លោក ហាក់ ប៊ុនថន
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : សហគ្រាសផលិតថ្ម ភួង មាស
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក សាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : សមាជិកសាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : អ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅ
ទូរស័ព្ទ :
អ៊ីម៉ែល :
អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខA៤-A៥ ផ្លូវលេខ ៩៩ ភូមិបឹងសាឡាង សង្កាត់ឫស្សីកែវ ខណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

ឈ្មោះ : លោក សៀន ចាន់លី
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : RITH NIKA INVESTMENTCO.,LTD.
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក ជ្រើសតាំង
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : សមាជិកជ្រើសតាំង
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : អ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅ
ទូរស័ព្ទ :
អ៊ីម៉ែល :
អាសយដ្ឋាន : ខេត្ត កំពត

ឈ្មោះ : លោក ស៊ឹម សុភា
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : ក្រុមហ៊ុន ជីង គ័រ​ និងគ្រីស្ទាល់ រ៉ាយស៏(កម្ពុជា)
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក ជ្រើសតាំង
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : សមាជិកជ្រើសតាំង
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : ប្រធានផ្នែកអភិវឌ្ឍន៏គំរោង
ទូរស័ព្ទ :
អ៊ីម៉ែល :
អាសយដ្ឋាន : ខេត្ត កំពត

ឈ្មោះ : លោក ញ៉េប ស្រ៊ុនហេង
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : អាហារដ្ឋាន ១៣៦ @ ខារ៉ាអូខេ ដឹ ព្រីមមៀម
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក ជ្រើសតាំង
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : សមាជិកជ្រើសតាំង
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : នាយកប្រតិបត្តិ
ទូរស័ព្ទ :
អ៊ីម៉ែល :
អាសយដ្ឋាន : ខេត្ត កំពត

ឈ្មោះ : លោក ឡាយ វិច្ឆិកា
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : ក្រុមហ៊ុនមេធាវី
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក ជ្រើសតាំង
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : សមាជិកជ្រើសតាំង
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : ប្រធាន
ទូរស័ព្ទ :
អ៊ីម៉ែល :
អាសយដ្ឋាន : ខេត្ត កំពត

ឈ្មោះ : លោក ឆឹម ឃួន
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : Kampot New Land
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក ជ្រើសតាំង
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : អនុប្រធាន
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : អ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅ
ទូរស័ព្ទ :
អ៊ីម៉ែល :
អាសយដ្ឋាន : ខេត្ត កំពត

ឈ្មោះ : លោក ឃឹម សុជាតិ
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : ស៊ីស៊ីខេខេអ៊ិនវេសម៉ិន
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក ជ្រើសតាំង
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : អនុប្រធាន
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : អគ្គនាយក
ទូរស័ព្ទ :
អ៊ីម៉ែល :
អាសយដ្ឋាន : ខេត្ត កំពត

ឈ្មោះ : លោក ឯម ចាន់ណារិទ្ឋិ
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : ក្រុមហ៊ុន គ្រីស្ទាល់ រ៉ាយស៏(កម្ពុជា)
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក ជ្រើសតាំង
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : អនុប្រធាន
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : ប្រធានផ្នែកទីផ្សារ
ទូរស័ព្ទ :
អ៊ីម៉ែល :
អាសយដ្ឋាន : ខេត្ត កំពត