ចូលជាសមាជិក        |        ខ្មែរ    EN

ព័ត៌មាន

ទំព័រដើម ព័ត៌មាន ព័ត៍មានលំអិត

បាត់ដំបង៖ នាល្ងាច ថ្ងៃទី ១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា២០២៣ ក្រោមប្រធានបទ «យើងរួមគ្នា ជំរុញទីផ្សារផលិតផលខេត្តបាត់ដំបង»

បាត់ដំបង៖ នាល្ងាច ថ្ងៃទី ១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា២០២៣ ក្រោមប្រធានបទ «យើងរួមគ្នា ជំរុញទីផ្សារផលិតផលខេត្តបាត់ដំបង» បានរៀបចំកម្មវិធីការចែករំលែកដើម្បីអាជីវកម្មរីកចម្រើន ប្រធានបទ៖ ឱកាសអាជីវកម្មនៅខេត្តបាត់ដំបង ដែលបានអញ្ជើញម្ចាស់អាជីវកម្ម សហគ្រាស ក្រុមហ៊ុន មកពីបណ្តាលរាជធានី-ខេត្ត និងខេត្តបាត់ដំបង ដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ៣០០ នាក់ ផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ និងទទួលយកបទពិសោធន៍ល្អៗតាមរយៈការចែករំលែកបទពិសោធន៍ដឹកនាំអាជីវកម្មរបស់វាគ្មិននីមួយៗ។

វាគ្មិនកិត្តិយស

១. ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ភួ ពុយ អ្នកតំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលបាត់ដំបង

២. បណ្ឌិត តាន់ មុនីវណ្ណ ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន អិលអេហ្វ ត្រេឌីង ឯ.ក និងជាអនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា

៣. លោក សំរិទ្ធ មុនី នាយកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ក្រុមហ៊ុន អេ អាយ អេ (ចេមបូឌា) ឡាយហ្វ៍ អ៊ិនសួរិន ម.ក

អ្នកសម្របសម្រួល

លោក ចែម ធនិន

#ពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា២០២៣

 

ចែករំលែក: