ចូលជាសមាជិក        |        ខ្មែរ    EN

បញ្ជីសមាជិក

ទំព័រដើម បញ្ជីសមាជិក

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម,
សូម ចូលទៅទំព័រទំនាក់ទំនង
ឫទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោម
+(855) 23 880 795 / +(855) 17 566 678

ឈ្មោះ : ឧកញ៉ា លឹម សុជាតិ
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : លក្ស្មី ប្រាយម៏ អ៊ិនវេសមេន
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក ជ្រើសតាំង
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : អនុប្រធាន
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : នាយកប្រតិបត្តិ
ទូរស័ព្ទ : 012 729 739
អ៊ីម៉ែល :
អាសយដ្ឋាន : លេខ ១១៣ ផ្លូវ ម៉ៅសេទុង សង្កាត់ ខ័ណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ឈ្មោះ : អ្នកឧកញ៉ា វិញ ហ៊ួរ
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : កំពត ស្ពេសសល អ៊ីឃើណមីក ហ្សូន ខូអិលធីឌី
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក ជ្រើសតាំង
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : អនុប្រធាន
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : អគ្គនាយក​
ទូរស័ព្ទ : 023 212 787
អ៊ីម៉ែល :
អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ០៦ , ផ្លូវ១៧៩ កែង៤១៦ , សង្កាត់ ទំនប់ទឹក​, ខណ្ឌចំការមន , រាជធានីភ្នំពេញ , ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ឈ្មោះ : លោក SARDAR GHULAM MUSTAFA
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : ក្រុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់ មីដលែន ហ្វាម (ខេមបូឌា)
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក សាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : សមាជិកសាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : អគ្គនាយក​
ទូរស័ព្ទ : 097 353 8047
អ៊ីម៉ែល :
អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៤៩ , ផ្លូវ ១០១ , សង្កាត់បឹងត្របែក , ខណ្ឌចំការមន , រាជធានីភ្នំពេញ , ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ឈ្មោះ : លោក អ៊ីវ វាសនា
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : ក្រុមហ៊ុន ប្រាយ ស្តា ឡូជីស្ទីក (ខេមបូឌា)
ប្រភេទសមាជិក : សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : សមាជិកសាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : អគ្គនាយក​
ទូរស័ព្ទ : 077 222 520 / 077 773 376
អ៊ីម៉ែល :
គេហទំព័រ : www.brightstarpnh.com
អាសយដ្ឋាន : លេខ ១១បេ ផ្លូវ ៥៦២ សង្កាត់បឹងកក់១ ខណ្ឌទួលគោគ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ឈ្មោះ : លោក មឿង ហ៊ុយហោ
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : មឿង សុក ខូ អិលធីឌី
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក សាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : សមាជិកសាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ទូរស័ព្ទ : 023 882 922 / 078 882 256
អ៊ីម៉ែល :
អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៧៤ , ផ្លូវលេខ ៣៧១ , ភូមិទ្រា ៤ , សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ , រាជធានីភ្នំពេញ , ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ឈ្មោះ : លោកស្រី កែវ វង្សសៀក
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : ក្រុមហ៊ុ​ន អូលីហ្គោត្រេឌីង ខូអិលធីឌី
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក សាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : សមាជិកសាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : អគ្គនាយិកា
ទូរស័ព្ទ : 010 315 000 / 012 315 000
អ៊ីម៉ែល :
អាសយដ្ឋាន : #១១៧អឺសេរូ , ផ្លូវ ៩៣ សង្កាត់មនោរម្យ, ខណ្ឌ៧មករា , ភ្នំពេញ , ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ឈ្មោះ : លោក តែ អាន
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន រ៉ូយាល់ លីឌីង អ៊ិវេសមេន ខនសាល់ធេនស៊ី អុិមផត អ៊ិចផត
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក សាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : សមាជិកសាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ទូរស័ព្ទ : 071 899 8999
អ៊ីម៉ែល :
អាសយដ្ឋាន : លេខ ១០៣ អឺ១,ផ្លូវលេខ ១៣៨,សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូទី២,ខណ្ឌទួលគោក,រាជធានីភ្នំពេញ,ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ឈ្មោះ : លោក កែវ សេង
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : អីុ-ហ្វ្រេត សឹលូសិន
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក សាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : សមាជិកសាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : ប្រធានគ្រប់គ្រងទូទៅ
ទូរស័ព្ទ : 023 996 787
អ៊ីម៉ែល :
គេហទំព័រ : www.e-freightsolution.com
អាសយដ្ឋាន : អាគារ Premier Office ជាន់ទី ៥ បន្ទប់ សេ , ផ្លូវលេខ ២១៧ , សង្កាត់ទំនប់ទឹក , ខណ្ឌចំការមន , រាជធានីភ្នំពេញ , ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ឈ្មោះ : ឧកញ៉ា ត្រាំង លី
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : ក្រុមហ៊ុន ជី អេ គ្រុប ខូ អិលធីឌី
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក សាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : សមាជិកសាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : អគ្គនាយក​
ទូរស័ព្ទ : 023 662 3888 / 023 662 8555
អ៊ីម៉ែល :
អាសយដ្ឋាន : # បេ០៣ , ផ្លូវ៤៣៦ , សង្កាត់បឹងត្របែក , ខ័ណ្ឌចំការមន , រាជធានីភ្នំពេញ , ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ឈ្មោះ : ឧកញ៉ា នួន រិទ្ធី
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ ហ្វោនដេសិន ​អឹព្រេហ្សល
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក ជ្រើសតាំង
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : សមាជិកផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : ប្រធាន
ទូរស័ព្ទ : 023 999 855
អ៊ីម៉ែល :
គេហទំព័រ : www.kfa.com.kh
អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣៦អេ, ផ្លូវលេខ ០៤, បុរីប៉េងហួត (គំរោងធម្មជាតិស្តារ) ផ្លូវ ៣៧១, ភូមិព្រែកតាគង់, សង្កាត់ចាក់អង្រែលើ, ខេត្ដមានជ័យ, រាជធានីភ្នំពេញ , ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា