ចូលជាសមាជិក        |        ខ្មែរ    EN

បញ្ជីសមាជិក

ទំព័រដើម បញ្ជីសមាជិក

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម,
សូម ចូលទៅទំព័រទំនាក់ទំនង
ឫទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោម
+(855) 23 880 795 / +(855) 17 566 678

ឈ្មោះ : អ្នកឧកញ៉ា ហ៊ុន ឡាក់
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : ភី ភី ឌី អ៊ី & ស៊ី/ ត្រូភីខេម ហ្រ៊ូត អេន វេជីថេប៊ល ឯ.ក/ ឡងមេត អេហ្គ្រីខលឈ័រ ឯ.ក
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក ជ្រើសតាំង
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : អនុប្រធាន
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : នាយកប្រតិបត្តិ
ទូរស័ព្ទ : 023 901 926
អ៊ីម៉ែល :
គេហទំព័រ : www.ppdlights.com
អាសយដ្ឋាន : ៤៩ឌី ផ្លូវ ២១៤ សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ឈ្មោះ : អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : ក្រុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់ គ្រុប
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក ជ្រើសតាំង
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : ប្រធាន
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ
ទូរស័ព្ទ : 023 426 414
អ៊ីម៉ែល :
គេហទំព័រ : www.royalgroup.com.kh
អាសយដ្ឋាន : លេខ ២៤៦ អ៊ឺ ០ , ផ្លូវ​៩៣ , សង្កាត់បឹងរាំង , ខណ្ឌដូនពេញ , រាជធានីភ្នំពេញ , ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ឈ្មោះ : ឧកញ៉ា សុធី សុវិត្យា
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : ក្រុមហ៊ុន ៨ អេស​អាហ្គោ អ៊ិនដាសស្ទ្រី
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក ទីប្រឹក្សា
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : សមាជិកទីប្រឹក្សា
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : ប្រធាន
ទូរស័ព្ទ : 023 6666 222
អ៊ីម៉ែល :
គេហទំព័រ : www.8sgroup.com
អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ១៨ អិលអេស ផ្លូវលខK4A សង្កាត់អូរបែកក្អម ខណ្ឌសែនសុខ , រាជធានីភ្នំពេញ , ព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា

ឈ្មោះ : ជំទាវ ឧកញ៉ា កែវ មុំ
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : លី លី ហ្វ៊ូដ អ៊ិនដាសទ្រី ខូ អិលធីឌី
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក ជ្រើសតាំង
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : សមាជិកផ្នែកឧស្សាហកម្ម
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : នាយិកា
ទូរស័ព្ទ : 023 68 99999 / 023 679 9999
អ៊ីម៉ែល :
គេហទំព័រ : www.lylyfood.com
អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ២៨១ ផ្លូវ វត្តតាំងកសាង សង្កាត់កាកាប១ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ឈ្មោះ : អ្នកឧកញ៉ា អាន ម៉ាឌី
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : ក្រុមហ៊ុន អាន ម៉ាឌី គ្រុប
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក ជ្រើសតាំង
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : អនុប្រធាន
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : អគ្គនាយក
ទូរស័ព្ទ : 023 726 598
អ៊ីម៉ែល :

ឈ្មោះ : ឧកញ៉ា បណ្ឌិត ណាង សុធី
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : ក្រុមហ៊ុន ធី ហូលឌីង គ្រុប
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក ជ្រើសតាំង
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : អគ្គលេខាធិការ
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : ប្រធានក្រុមហ៊ុន
ទូរស័ព្ទ : 023 885 886
អ៊ីម៉ែល :
អាសយដ្ឋាន : # ៧ , ផ្លូវ ៦០៦ , សង្កាត់បឹងកក់២ , ខ័ណ្ឌទួលគោក , រាជធានីភ្នំពេញ , ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ឈ្មោះ : អ្នកឧកញ៉ា ផែ ហុកឈួន
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : ក្រុមហ៊ុន យី តាក់ គ្រុប
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក ជ្រើសតាំង
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : អនុប្រធាន
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : អគ្គនាយក
ទូរស័ព្ទ : 023 882 117 / 023 884 362
អ៊ីម៉ែល :
អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៤៩ដេ , ផ្លូវ២១៤ , សង្កាត់បឹងរាំង , ខណ្ឌដូនពេញ , រាជធានីភ្នំពេញ , ព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា

ឈ្មោះ : ឧកញ៉ា តែ តាំងប៉
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : ក្រុមហ៊ុន ធី.ធី.ភី គ្រុប
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក ជ្រើសតាំង
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : អនុប្រធាន
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : ប្រធានក្រុមហ៊ុន
ទូរស័ព្ទ : 023 993 920
អ៊ីម៉ែល :
អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ T១៦៨ , ផ្លូវ នរោត្តម , សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ , ខណ្ឌចំការមន , រាជធានីភ្នំពេញ , ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពូជា

ឈ្មោះ : ឧកញ៉ា គឹម ម៉េងហួត
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : កប្បាស ឯ.ក
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក ជ្រើសតាំង
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : សមាជិកផ្នែកឧស្សាហកម្ម
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : អគ្គនាយក
ទូរស័ព្ទ : 023 638 1332
អ៊ីម៉ែល :
អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៤អា ផ្លូវ ២៦៥ ភូមិ ៣ សង្កាត់ ទឹកល្អក់ទី ៣ ខណ្ឌ ទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ

ឈ្មោះ : បណ្ឌិត តាន់ មុនីវណ្ណ
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : ក្រុមហ៊ុន ម៉ុង ឫទី្ធ គ្រុប
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក ជ្រើសតាំង
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : អនុប្រធាន
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : អគ្គនាយករង
ទូរស័ព្ទ : 023 211 065
អ៊ីម៉ែល :
គេហទំព័រ : www.mongreththy.com
អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ១៥២S , ផ្លូវ នរោត្តម , សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ , ខណ្ឌចំការមន , រាជធានីភ្នំពេញ , ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា